B.I.N. (Buurtinformatienetwerk) Cortewallewijk

Help elkaar en onze Cortewallewijk om je veilig te voelen in je eigen huis, appartement en omgeving, in samenwerking met de lokale politie van Beveren-Waas

 

BIN kenniscentrum

logobuurtinformatienetwerk


IBZfederaleoverheidsdienst

 

B.I.N.  ( buurtinformatienetwerk) waarbij bewoners van de Cortewallewijk, met de politie samenwerken en informatie uitwisselen over verdachte situaties in onze Cortewallebuurt. Op die manier willen we woninginbraken, diefstallen in auto's en garages en andere criminaliteit helpen voorkomen. De politie wil meer ogen en oren op straat, als wijkbewoner kan men daaraan bijdragen. Het is een goede toevoeging aan de opsporing; de participatiemaatschappij in werking.

Via deze BIN waarschuwt de vaststellende buurtbewoner de politie voor verdachte situaties of alarm/noodgevallen, situaties die directe aandacht vragen. De politie stuurt nadien naar alle GSM's of smartphones van de BIN-leden een luisterboodschap, waarbij men nadien op "1" dient te drukken als bevestiging dat men de boodschap heeft ontvangen en beluisterd.

Achteraf geeft de politie nog eens feedback via een SMS.  


Oprichter:


Het buurtpreventie van de Cortewallewijk is een initiatief van Ludo Huybrechts. Verlatdreef 1A, te Beveren-Waas en Raymond Gelper. Contacteer Ludo Huybrechts Coördinator van het BIN.


Welke straten omvat de Cortewallewijk voor dit B.I.N. Cortewallewijk?


Lange Dreef, Gravendreef, Cortewalledreef, Zwarte Dreef, Moretusstraat, Baljuwstraat, Van Brouckhovenstraat, Verlatdreef, Goubaudreef, De Bergeyckdreef en scoutsterrein.


BIN: Huishoudelijk reglement :

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de preventiegedachte.
Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen.
Om de doelstellingen te bereiken, zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten en de BIN-leden via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips verspreiden.
Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld. De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden.
Het beoordelen en beheren van de informatie en aangiften of klachten komt enkel de politiediensten toe. De coördinator is enkel de tussenpersoon in de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten en het BIN. De beslissing tot het opstarten van het BIN en de te nemen maatregelen ligt bij de politiediensten in overleg en in samenspraak met de coördinator.
De BIN-coördinator zorgt ervoor dat alle berichten, die aanleiding geven tot het opstarten van het BIN, ter beschikking worden gesteld van de BIN-leden via de BIN-phone, met uitzondering wanneer een BIN-lid niet bereikbaar is of wanneer de coördinator in de onmogelijkheid is om de berichtgeving volgens plan uit te voeren. De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe over de binnen het netwerk verkregen informatie.
Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten. De leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker.
Het BIN-project zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, de politiediensten en de lokale overheid.
De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de BIN-werking en dit conform de wet op de privacy.
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van het BIN met de lokale overheid en de politiediensten vastlegt.
Dit huishoudelijk reglement zal in tweevoud opgemaakt worden. Eén exemplaar zal door het BIN-lid ondertekend worden en terugbezorgd worden aan de coördinator. Het tweede exemplaar blijft bij het BIN-lid.


Wat is verdacht gedrag?


Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling,straatroof, bedreiging of mishandeling dan belt u als BIN-lid naar politie Beveren tel. 03-750 14 11. Denk nooit " mijn buurman zal wel bellen, of ik twijfel of het wel echt verdacht is...."  DOEN!

Welk telefoonnummer bel je bij verdachte bewegingen?

Voor het BIN Beveren-Waas van de Cortewallewijk kan je bij verdachte bewegingen rechtstreeks het nummer van de politie van Beveren bellen, hetzij 03-750 14 11.  Noteer dit nummer in je GSM of smartphone!

De criminaliteit verlaagt:


Als inwoners van een buurt elkaar via een BIN-groep op de hoogte houden van verdachte personen, kan het aantal inbraken scherp afnemen. Criminelen stoppen met hun activiteiten niet aan de gemeente- en landsgrenzen en daarom worden meer en meer BIN groepen opgericht.. Met het gelanceerde netwerk kunnen we allemaal informatie uitwisselen. De coördinator gaat de gegevens van de leden beheren en uiteraard ook aan de politie meedelen. Het BIN betekent meer ogen en oren voor de politiediensten. 
Ook worden buurtbewoners mogelijk alerter en zijn ze eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien."

Meer info?

Ludo Huybrechts - inrichter en (voorlopig) coördinator tussen BIN-groep en de politie ( dit is geen inschrijvingsformulier )

Inschrijven als lid van het B.I.N. 

Als je via onderstaande link ( die u naar het inschrijvingsformulier leidt ) bent  ingeschreven,  ontvang je na enkele dagen de bevestiging dat je toegevoegd bent aan de BIN groep van de Cortewallewijk.

Vanaf het bevestigingsbericht zijn we alert voor elke verdachte beweging, waarvoor de Cortewalle-wijk u dankbaar is.


Inschrijvingsformulier buurtpreventie -Cortewallewijk


Hoe geef je een goede omschrijving?


Waaruit bestaat een goed signalement?
Beschrijving persoon
• Geslacht • Uiterlijk • Leeftijd • Lengte • Postuur • Kleding • Bijzondere kenmerken en beschrijving voertuig
• Auto: • Kenteken • Kleur • Merk • Type
• Fiets
• Bromfiets
• Lopend, In combinatie met locatie:
• Loopt nu op de ......
• In...

Voorbeelden:

Voorbeeld 1: Een gezette vrouw ong. 30j. met een korte, rode jas en een magere, donker getinte vrouw ong. 40j. met een lange zwarte jas liepen een kwartier
geleden in de Verlatdreef en keken uitgebreid naar binnen bij diverse woningen. Zij lopen nu over richting Baljuwstraat.
Voorbeeld 2: Twee lange jongens, ongeveer 18 jaar, zwarte jas met kap over hun hoofd lopen dwars door de tuinen ter hoogte van de Cortewalledreef18 en vernielen de plantjes en bloembakken.
Voorbeeld 3: Een man met een blauw gestreepte sweater, die om 18u aan de spoorweg stond, gedraagt zich vreemd t.o.v. spelende kinderen
Voorbeeld 4: Een fietser beschadigt een geparkeerde auto, en rijdt snel weg richting het station.Hij draagt een groene jas en rijdt op een oude damesfiets.

Wetgeving:

  • Omzendbrief 2010 buurtinformatienetwerken
  • charter en huishoudelijk reglement ( erkenning FOD BiZa)
  • Bin is GEEN burgerwacht

BIN-Actoren:

  • De gemeente, Burgemeester, Dienst preventie/veiligheid
  • Bin leden, een coördinator, advis/werkgroep en assistenten
  • Lokale politie, dossierbeheerder en alle medewerkers

2 x per jaar gebeurt er een evaluatie, overleg, prestaties, aantal meldingen, berichten en welke effecten BIN heeft gehad.

Kosten voor de BIN-leden:

Er zijn geen kosten voor de BIN-leden

Lidmaatschap opzeggen:

U kunt uw lidmaatschap tot BIN opzeggen door het gewone contactformulier van Ludo Huybrechts in te vullen. Geef in het opmerking- of vragenveld aan dat u uw lidmaatschap van BIN wilt stopzetten. Hierna wordt u na enkele dagen uit het ledenregister geschrapt.

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
analyse
google analytics
Accept
Decline